Use the correct client-key to fix the AD activation issue. This here should work.

Bạn đang xem: Download windows 10 rs3 version 1607 build 14393 anniversary update using the media creation tool

Windows 10 Professional = W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GXWindows 10 Professional N= MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9Windows 10 Enterprise = NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43Windows 10 Enterprise N = DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4Windows 10 Enterprise 2015 LTSB = WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N = 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJWindows 10 Enterprise năm nhâm thìn LTSB = DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJWindows 10 Enterprise năm 2016 LTSB N = QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639Windows 10 Education = NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2Windows 10 Education N = 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ

Cheers,

Oliver


Wednesday, August 10, 2016 7:12 PM
*

*

0
Sign in to vote

Hi,

Yes you can still use these KMS keys on Windows 10 version 1607 lớn active them against your KMS host.

regards,


Thursday, August 4, 2016 5:44 PM

All replies


*

*

0
Sign in lớn vote

Hi,

Yes you can still use these KMS keys on Windows 10 version 1607 lớn active sầu them against your KMS host.

Xem thêm: Làm Sao Để Đổi Tên Gmail Nhanh, Gọn, Chi Tiết Cho Người Mới, Đổi Tên Gmail, Thay Tên Tài Khoản Gmail Mới

regards,


Thursday, August 4, năm 2016 5:44 PM
*

3
Sign in khổng lồ vote

Hi.

Use the correct client-key lớn fix the AD activation issue. This here should work.

Windows 10 Professional = W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GXWindows 10 Professional N= MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9Windows 10 Enterprise = NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43Windows 10 Enterprise N = DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4Windows 10 Enterprise 2015 LTSB = WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9Windows 10 Enterprise năm ngoái LTSB N = 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJWindows 10 Enterprise 2016 LTSB = DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJWindows 10 Enterprise 2016 LTSB N = QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639Windows 10 Education = NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2Windows 10 Education N = 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ

Cheers,

Oliver


Wednesday, August 10, năm 2016 7:12 PM
Newsletter|Liên hệ Us|Privacy Statement|Terms of Use|Trademarks