Questions 1-10: Complete the notes below. Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.

Bạn đang xem: Cambridge practice tests for ielts 10 pdf +audio +answer key


(Example) Start date: 16th MayNgày bắt đầu: 16/5Opening ceremony (first day)In town centre, starting at 1 ……………….The mayor will make a speech A 2 ……………… will perkhung Performance of a 3 ……………… about Helen Tungate (a 4 ……………..) Evening fireworks display situated across the 5 ………………..

Lễ khai mạc (ngày đầu tiên)Ở trung vai trung phong thị trấn, ban đầu thời điểm …………………Thị trưởng phát âm diễn vănMột ………………. đã trình diễnDiễn một ………………. về Helen Tungate (một ……………..)Bắn pháo bông về tối sinh sống vị trí kia …………………

→ Câu 1 yêu cầu một con số chỉ giờ khai mạc.→ Câu 2 nên một danh từ bỏ chỉ đối tượng đang màn trình diễn sống lễ knhì mạc.→ Câu 3 bắt buộc một danh từ chỉ một mô hình màn trình diễn với chủ đề về Helen Tungate.→ Câu 4 nên một danh tự chỉ nghề nghiệp của Helen Tungate.→ Câu 5 phải một danh tự chỉ vị trí phun pháo bông.

Other events

Videos about relationships that children have sầu with their 6 ……………… Venue: 7 ………………. House Performance of 8 …………….. dances Venue: the 9 …………….. market in the town centre Time: 2 và 5 pm every day except 1st day of festival Several professional concerts và one by children Venue: library Time: 6.30 pm on the 18thTickets available online from festival box office and from shops which have the festival 10 ……………. in their windows

Sự kiện khác• Video về mối quan hệ thân trẻ nhỏ và ……………….; địa điểm: …………… House• Trình diễn khiêu vũ …………….; địa điểm: chợ ……………… chính giữa thị trấn; thời hạn trường đoản cú 2 – 5h chiều từng ngày trừ ngày knhị mạc.• Một vài buổi hòa nhạc chuyên nghiệp hóa với một buổi hòa nhạc bởi tthấp em; địa điểm: thỏng viện; thời hạn 6:30 buổi chiều ngày 18.

Vé phân phối online, phân phối ở chống vé tiệc tùng hoặc ở các siêu thị gồm ……………. tiệc tùng, lễ hội trên hành lang cửa số.

→ Câu 6 phải một danh tự chỉ đối tượng người dùng trẻ nhỏ gồm mối quan hệ thuộc.→ Câu 7 đề xuất một danh tự riêng biệt chỉ vị trí chiếu video clip.→ Câu 8 phải một danh tự hoặc tính từ bỏ chỉ một nhiều loại khiêu vũ.→ Câu 9 cần một danh tự hoặc tính tự chỉ nhiều loại chợ vào trung chổ chính giữa thị trấn.→ Câu 10 phải một danh từ bỏ có một thiết bị tương quan đến liên hoan tiệc tùng tất cả bên trên cửa sổ của siêu thị cung cấp vé.


B – Giải ham mê đáp án

Man: Good morning, Kenton Festival box office. How can I help you?

Người đàn ông: Xin chào, phòng vé Lễ hội Kenton xin nghe. Tôi rất có thể giúp gì mang đến bạn?

Woman: Oh, good morning. I’m coming khổng lồ Kenton for a few days’ holiday next month, & a friend told me there’s a festival. She gave me this number khổng lồ find out about it.

Người phụ nữ: Ồ, xin xin chào. Tôi sẽ đến Kenton trong kỳ nghỉ mát vài ba ngày vào thời điểm tháng tới, cùng một tín đồ chúng ta nói cùng với tôi rằng bao gồm một tiệc tùng. Cô ấy đang mang lại tôi số này nhằm tìm hiểu về nó.

Man: That’s right, the festival begins on the 16th of May and goes on till the 19th.

Người đàn ông: Đúng vậy, tiệc tùng, lễ hội bước đầu vào ngày 16 tháng 5 với kéo dãn dài đến ngày 19.

Woman: Oh, that’s great. I’ll be there from the 15th till the 19th. So could you tell me the programme, please?

Người phú nữ: Ồ, thật xuất xắc. Tôi đang ngơi nghỉ đó từ ngày 15 mang đến ngày 19. Vậy anh nói theo cách khác mang lại tôi biết một chút về công tác được không?

Man: Well, on the first day, there’s the opening ceremony, in the town centre. People start gathering around 2 o’cloông xã, lớn get a good place to lớn see from, và the events will start at 2.45, and finish about 5.30.

Người bọn ông: À, vào trong ngày đầu tiên, gồm lễ khai mạc, ở chính giữa thị xã. Mọi bạn bắt đầu tập trung vào khoảng 2 tiếng đồng hồ, nhằm tìm một địa điểm dễ ợt giúp thấy với các sự khiếu nại vẫn bước đầu cơ hội 2 tiếng đồng hồ 45 và dứt vào lúc 5 giờ đồng hồ 30.

Woman: OK, thanks. I’ll make sure I get there early to get a good spot.

Người phú nữ: OK, cảm ơn. Tôi sẽ tới kia mau chóng để kiếm nơi.

Man: The festival will be officially opened by the mayor. He’ll just speak for a few minutes, welcoming everyone to lớn the festival. All the town councillors will be there, & of course lots of other people.

Người bầy ông: Lễ hội sẽ tiến hành chấp thuận khai mạc vì chưng thị trưởng. Ông ấy sẽ chỉ nói vào vài ba phút ít, chào đón những bạn mang đến cùng với lễ hội. Tất cả các ủy viên hội đồng thị xã đang sinh sống đó, cùng tất nhiên là rất nhiều tín đồ không giống.

Woman: Right.

Người phụ nữ: OK.

Man: Then there’ll be a performance by a b& . Most years we have a children’s choir, but this year the local army cadets offered lớn persize, and they’re very good.

Người bầy ông: Sau kia sẽ sở hữu một buổi màn trình diễn của một ban nhạc. Hầu không còn rất nhiều năm Shop chúng tôi đều phải có một dàn phù hợp xướng em nhỏ, tuy nhiên trong năm này những học viên quân đội địa phương sẽ ý kiến đề nghị trình diễn, với chúng ta cực kỳ xuất sắc.

Woman: Uhuh.

Người prúc nữ: Uhuh.

Man: After that, a community group from the town will perform a play they’ve sầu written themselves, just a short one . It’s about Helen Tungate. I don’t know if you’ve heard of her?

Người lũ ông: Sau kia, một tổ cộng đồng từ thị xã vẫn màn biểu diễn một vnghỉ ngơi kịch mà họ vẫn trường đoản cú viết, chỉ là một vnghỉ ngơi kịch nđính thêm. Vsinh hoạt kịch về Helen Tungate. Tôi lừng chừng chị vẫn nghe nói đến bà ấy chưa?

Woman: I certainly have. She was a scientist years ago .

Người phú nữ: Tôi tất cả nghe. Bà ấy là một trong bên công nghệ cách đây thọ lắm rồi.

Man: That’s right. She was born in Kenton exactly 100 years ago, so we’re celebrating her centenary.

Người bầy ông: Đúng vậy. Bà ấy xuất hiện sống Kenton đúng 100 năm trước, vì chưng vậy công ty chúng tôi đang đáng nhớ một trăm năm ngày sinh bà ấy.

Woman: I’m a biologist, so I’ve sầu always been interested in her. I didn’t realise she came from Kenton.

Người phú nữ: Tôi là 1 trong bên sinch thiết bị học, đề nghị tôi luôn quan tâm cho bà ấy. Tôi lần chần bà ấy đến từ Kenton.

Man: Yes. Well, all that will take place in the afternoon, & later, as the sun sets, there’ll be a firework display. You should go khổng lồ the park lớn watch, as you’ll get the best view from there, and the display takes place on the opposite side of the river . It’s always one of the most popular events in the festival.

Xem thêm: Phần Mềm Hay Cho Windows Phone Apps, Download Game & Ứng Dụng Cho Windows Phone

Người bầy ông: Vâng. Chà, toàn bộ sẽ ra mắt vào chiều tối, với tiếp nối, khi phương diện ttách lặn, sẽ có được màn bắn pháo bông. Chị đề xuất cho khu vui chơi công viên giúp thấy, bởi ngơi nghỉ kia có tầm quan sát cực tốt, cùng màn phun pháo diễn ra nghỉ ngơi phía bên kia sông. Nó vẫn là một Một trong những sự khiếu nại thông dụng tốt nhất của liên hoan tiệc tùng.

Woman: Sounds great.

Người phú nữ: Nghe hay đấy.

Woman: And what’s happening on the other days?

Người prúc nữ: Thế hầu hết ngày không giống thì bao gồm sự khiếu nại gì?

Man: There are several events that go on the whole time. For example, the students of the art college have produced a number of videos, all connected with relationships between children and their grandparents .

Người lũ ông: Có một số trong những sự kiện ra mắt liên tiếp. lấy ví dụ, các sinh viên của ngôi trường cao đẳng thẩm mỹ sẽ cung ứng một vài đoạn Clip, toàn bộ phần đông tương quan mang lại quan hệ thân trẻ em với các cụ.

Woman: That sounds interesting. It makes a change from children và parents, doesn’t it!

Người phụ nữ: Nghe dường như thú vui. Nó mới mẻ hơn đối với bình thường là về mối quan hệ của trẻ em và phụ huynh, cần không!

Man: Exactly. Because the art college is in use for classes, throughout the festival, the videos are being shown in Handsworth House .

Người lũ ông: Chính xác. Vì trường cao đẳng thẩm mỹ được sử dụng cho các lớp học, yêu cầu trong veo lễ hội, các đoạn phim sẽ được chiếu tại Handsworth House.

Woman: How vị you spell the name?

Người prúc nữ: Đánh vần nắm nào anh nhỉ?

Man: H-A-N-D-S-W-O-R-T-H. Handsworth House. It’s close to lớn the Town Hall.

Người đàn ông: H-A-N-D-S-W-O-R-T-H. Handsworth House. Nó ngay gần Tòa thị bao gồm.

Woman: Right.

Người phú nữ: OK.

Man: Now let me see, what else can I tell you about?

Người đàn ông: Còn điều gì chị mong muốn biết không?

Woman: Are there any displays of ballet dancing? I’m particularly interested in that as I vì it as a hobby.

Người phú nữ: Có màn múa cha lê nào không? Tôi đặc trưng quan tâm đến điều này do chính là sở thích của tôi.

Man: There isn’t any ballet, I’m afraid, but there’ll be a demonstration of traditional dances from all round the country .

Người lũ ông: Tôi e rằng không có vnghỉ ngơi tía lê như thế nào, dẫu vậy sẽ có biểu diễn các điệu múa truyền thống lịch sử từ mọi nơi trên cả nước.

Woman: Oh, that’d be nice. Where’s that being held?

Người prúc nữ: Ồ, điều đó thiệt tốt. Nó được tổ chức triển khai sinh hoạt đâu?

Man: It’s in the market in the town centre – the outdoor one, not the covered market . And it’s on at 2 và 5 every afternoon of the festival, apart from the first day.

Người bầy ông: Trong chợ chính giữa thị xã – chợ không tính ttránh, chưa hẳn chợ gồm mái che. Vào lúc 2 với 5 tiếng mỗi giờ chiều của tiệc tùng, lễ hội, quanh đó ngày thứ nhất.

Woman: Lovely. I’m interested in all kinds of dancing, so I’m sure I’ll enjoy that!

Người phụ nữ: Tuyệt. Tôi thích tất cả những loại hình nhảy đầm, vày vậy tôi chắc hẳn rằng rằng tôi đã ưa thích chúng!

Man: Mmilimet. I’m sure you will.

Người lũ ông: Mmilimet. Tôi chắc hẳn rằng chị vẫn say mê.

Woman: And I’d really like to lớn go to lớn some concerts if there are any.

Người prúc nữ: Và tôi đích thực mong mỏi đi xem một số trong những buổi hòa nhạc nếu bao gồm.

Man: Yes, there are several. Three performed by professionals, & one by local children.

Người bọn ông: Vâng, gồm một trong những. Ba vị các chuyên gia trình diễn và một của trẻ nhỏ địa phương.

Woman: And where is it being held?

Người phú nữ: Các buổi này được tổ chức sinh hoạt đâu?

Man: It’s in the library, which is in Park Street. On the 18th, at 6.30 in the evening.

Woman: I presume I’ll need tickets for that.

Người phú nữ: Tôi đoán thù tôi đã bắt buộc cài vé.

Man: Yes, you can book online, or you can buy them when you arrive sầu in Kenton, either at the festival box office or from any shops displaying our hình ảnh in the windows .

Người đàn ông: Có, chị rất có thể đặt trước trực tuyến đường, hoặc chị rất có thể cài chúng lúc đến Kenton, tại phòng vé lễ hội hoặc từ bỏ ngẫu nhiên cửa hàng làm sao gồm hiển thị hình ảnh của công ty chúng tôi trên cửa sổ.

Woman: Well, I think that’ll keep me busy for the whole of my stay in Kenton. Thank you so much for all your help.

Người phú nữ: Chà, tôi nghĩ về điều này vẫn khiến cho tôi mắc trong suốt thời gian nghỉ ngơi Kenton. Cảm ơn anh rất nhiều vì tất cả sự giúp sức của anh ấy.

Man: You’re welcome. I hope you enjoy your stay.

Người đàn ông: Không bao gồm bỏ ra. Tôi hi vọng chị tận hưởng kì ngủ.

Woman: Thank you. Goodbye.

Người phụ nữ: Cảm ơn anh. Tạm biệt.

C – Từ vựng

box office (noun)Nghĩa: the place at a theatre, cinema, etc. where the tickets are soldVí dụ: The movie has been a huge box-office successchoir (noun)Nghĩa: a group of people who sing together, for example in church services or public performancesVí dụ: He joined the church choir when he was eight.

Section 2: THEATRE TRIPhường TO MUNICH

Bạn hãy đặt thiết lập Ebook Giải đề Listening trong bộ IELTS Cambridge giúp thấy full so với câu hỏi và phân tích và lý giải đáp án cả 4 section nhé!