Dev C++ là gì?

Dev C++ là 1 trong những IDE, 1 phần mềm dùng để biên soạn thảo/ lập trình ngôn ngữ C/C++.

Dev C++ tương đối dịu, tích vừa lòng sẵn các kĩ năng nhỏng highlight (giúp khác nhau hàm, biến…), tự động hóa complete (gợi ý code), tự động lưu giữ code, compile cùng run trực tiếp…

Cài đặt Dev C++

Tải Dev C++ tại: https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/

*

Cliông xã lưu ban vào tệp tin .exe cộ vừa cài về

*

Chọn ngôn từ download đặt

*

*

Sở cài Dev C++ tích vừa lòng sẵn trình biên dịch ngữ điệu C/C++ là Boost C++, nếu thiết bị chúng ta đã tải sẵn trình compiler C/C++ nhỏng MinGW hay Cygwin thì hoàn toàn có thể quăng quật lựa chọn ô kiểm tra box làm việc bên dưới. (Mình khuyên ổn cài MinGW do phiên bản compiler đi sẵn cùng với Dev C++ tương đối là cũ)

(Hướng dẫn setup trình biên dịch C/C++ MinGW (gcc))

*

*

*

Lần đầu chạy Dev C++ bạn sẽ cần thông số kỹ thuật một số ban bố như ngôn từ, hình ảnh (font, color)

*
*
*

Đây là bối cảnh của Dev C++

*

lấy ví dụ C/C++ Hello World trên Dev C++

Chọn File/New/Source File (Hoặc ấn Ctrl+N) nhằm tạo thành file

Copy ngôn từ sau vào file vừa tạo:

#include int main() printf("Hello World!"); return 0;Sau đó bảo quản thành tệp tin Hello.cpp (cùng với C++) hoặc Hello.c (cùng với C)

Trong ví dụ này bản thân giữ thành file Hello.cpp cùng lưu sinh hoạt thư mục D:programming

*

Chạy file Hello.cpp bên trên bằng cách lựa chọn Execute/ Compile và Run (hoặc ấn F11)

(Compile là để biên dịch thành tệp tin Hello.exe pháo, Run là nhằm chạy tệp tin .exe pháo vừa biên dịch)

(Lưu ý, nếu như khách hàng ko tải trình biên dịch C/C++(Boost C++) tích hợp sẵn cùng với với Dev C++ thì các bạn nên thông số kỹ thuật compiler đến Dev C++)