1. Giới thiệu game Đột kích Offline 2017

*
*
*
*
*
*
*
*
Các chế độ nghịch vào game. Chọn số cùng ấn Enter nhằm vào game

Nếu các bạn chưa tồn tại tài khoản game, có thể lấy tài khoản vip này nhé.