Tình hình là em con gà mờ đi tự sướng và lỡ để đuôi NEF hiện thời em không mngơi nghỉ được ảnh ra xem