Đã khi nào các bạn download một tệp tin nén tất cả định hình là *.rar Hoặc là *.zip về nhưng bị lỗi tất yêu giải nén ra được chưa?

Lỗi này thì bản thân tin là rất nhiều bạn bị rồi và phương pháp hạn chế thì cũng khá những cùng cũng tương đối dễ dàng và đơn giản, mặc dù chưa hẳn là người nào cũng biết đâu nhé