Em mới bị lừa nhỏ lg g3 ls990 hàng dựng bác bỏ ahĐen 1 loại dịp thử nghiệm lắp thêm thì bt mà về bên mới phát bệnhsóng yếu hèn vô cùng, vào nhà là mất sóng, ra phía bên ngoài ttránh thời gian có những lúc ko