Like new và brand new là gì

dạo quanh thì trường rao vặt mặt loveforht.net bản thân thấy nhiều bạn tuyệt do dự chũm làm sao là br& new? Like new? 98 %, 95% ....v..v....bắt buộc hum ni mình lập topic này câu trả lời từ A=>Z cho các bạn chưa chắc chắn nhé