Tình hình là đang tìm tìm cùng thấy có nhiều chủ thể về lỗi này, ni mạo muội xin hỏi lại, vì thấy những chủ đề đều không có chiến thuật cuối cùng.Máy mình thẻ rời GetForce 830M 2Gb, tuy thế setting của PES chỉ dìm đúng 32Mb, đề xuất ko chơi được game.Driver đầy đủ, sản phẩm cũng nhận thấy card rời, nhận thấy PES 2013. Đã ức chế cho thiết lập lại win thì vụ việc vẫn không tồn tại gì không giống. Anh em như thế nào tất cả giải pháp xử lý vụ việc này chỉ hộ cùng với. Mới tìm trang bị new về chơi trò chơi thì cũng chỉ từng PES tiếng lại bị rứa này khắc chế khôn xiết