Rất lâu rồi new cảm thấy huyết ttránh se lạnh bên ly cafe rét. Ngắm phần lớn cặp người yêu tay vào tay bên dưới phố. Làm bản thân bổi hổi ghi nhớ về phần đa đáng nhớ đẹp mắt sẽ qua. Bữa ni trung tâm trạng lên cao thừa, mình đã kết thúc 2 bài viết nhưng vẫn ước ao viết thêm nữa…