Nhu cầu núm font nền hình họa thẻ luôn luôn rất to lớn cùng với rất nhiều các bạn chụp ảnh hình thức dịch vụ. Ngày trước, họ cần thực hiện bằng tay bởi biện pháp thô sơ vào Photosiêu thị, nhỏng Pen Tool với Selection Tool. Nhưng gần như chuyện đã không giống với Photocửa hàng 2021. Bây tiếng, chúng ta cũng có thể gắng fonts nền rất nkhô hanh nhưng mà không cần trình độ rất cao.