Theo em có thể thực hiện một phần mềm ứng dụng mà không cần hệ điều hành được không

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


You watching: Theo em có thể thực hiện một phần mềm ứng dụng mà không cần hệ điều hành được không

*

Pascal nhập xuất file:

Cho trước 2 dãy số nguyên. Hãy tìm các số thuộc dãy thứ nhất mà không thuộc dãy thứ 2.

Dữ liệu nhập: Cho trong file DAYSO.INP gồm 4 dòng:

-Dòng đầu chứa số nguyên dương M(1

*See more: Xin Phần Mềm Đăng Tin Vfp Pro Crack Full Soure Mới Nhất, Download Vfp Pro Full Crack

const fi="dayso.inp"; fo="dayso.out";var f1,f2:text; a,b,c,d:array<1..100>of integer; m,n,i,j,dem,kt,dem1:integer;begin assign(f1,fi); reset(f1); assign(f2,fo); rewrite(f2); readln(f1,m); for i:=1 to m do read(f1,a); readln(f1); readln(f1,n); for j:=1 to n do read(f1,b); c<1>:=b<1>; dem:=1; for i:=1 to n do begin kt:=0; for j:=1 to dem do if b=c then kt:=1; if kt=0 then begin inc(dem); c:=b; end; end; dem1:=0; for i:=1 to m do for j:=1 to dem do if a=c then begin inc(dem1); d:=a; end; if dem1=0 then writeln(f2,"no solution") else begin for i:=1 to dem1 do write(f2,d:4); end; close(f1); close(f2);end.


Đúng 0
Bình luận (0)


See more: Ý Nghĩa Bài Hát Đội Ta Không Độ Nàng : Sự Thật Không Ngờ Về Bản Gốc

*

Hướng dẫn Activate Office Bản quyền sử dụng Vĩnh Viễn (Áp dụng tương tự cho nhưng cái khác )


Chuyên mục: Phần Mềm