ước lượng chi phí dự án phần mềm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (366.94 KB, 48 trang )
You watching: ước lượng chi phí dự án phần mềm

CHƯƠNG 5:CHI PHÍ CỦA DỰ ÁNNỘI DUNG Mục đích: Hiểu được tầm quan trọng của việcquản lý chi phí dự án và các qui trình quản lý chi phí. Nội dung: Lập kế hoạch về nguồn tài nguyên Ước lượng chi phí Dự toán ngân sách cho các chi phí Kiểm soát chi phíGIỚI THIỆU Tầm quan trọng của việc quản lý chi phí Trong các dự án CNTT, hồ sơ theo dõi về việc đạtđược mục đích về giá cả thường kèm hiệu quả. Khảo sát: Hầu hết các dự án đều có chi phí trungbình vượt mức dự toán ban đầu. Ở Mỹ, năm 1995 là 189% và năm 2001 là 145% (nghiên cứu củaCHAOS). Ở Mỹ, các dự án bị hủy làm tiêu tốn 81 tỷ đô la (năm 1995).GIỚI THIỆU Khái niệm quản lý chi phí dự án Chi phí là tài nguyên được đưa vào sử dụng, tiêuhao, kết chuyển giá trị vào sản phẩm mong đợi. o Chi phí cần được tính toán trước để đạt được một mụctiêu rõ ràng hay để trao đổi cái gì đó. o Chi phí thường được đo bằng đơn vị tiền tệ.  Quản lý chi phí dự án bao gồm những quy trìnhyêu cầu đảm bảo cho dự án được hoàn tất trongđiều kiện cho phép của ngân sách.
GIỚI THIỆU Quy trình quản lý chi phí dự án Lập kế hoạch về nguồn tài nguyên: xác định nguồn tàinguyên cần thiết và số lượng để thực hiện dự án.  Ước lượng chi phí: ước tính chi phí về các nguồn tàinguyên để hoàn tất một dự án.  Dự toán chi phí: phân bổ toàn bộ chi phí ước tính vào từnghạng mục công việc để thiết lập một đường mức cơ sở(Base line) cho việc đo lường việc thực hiện Kiểm soát – Điều chỉnh chi phí: điều chỉnh thay đổi Chi phí dự án. LẬP KẾ HOẠCH VỀ NGUỒN TÀI NGUYÊN Nguyên tắc ước lượng chi phí Chi phí nguyên vật liệu Chi phí cơ sở vật chấtLẬP KẾ HOẠCH VỀ NGUỒN TÀI NGUYÊN Nhiều dự án CNTT được định hướng bởi các yêu cầukỹ năng và chi phí chứ không phải lịch trình.  Lập kế hoạch cho ngân sách phụ thuộc vào bản chấtcủa dự án và tổ chức:  Các khó khăn nào sẽ gặp khi thực hiện các công việc cụ thểtrong dự án?  Có phạm vi nhất định nào ảnh hưởng đến nguồn tàinguyên?  Tổ chức đã thực hiện những công việc nào tương tự nhưdự án?  Tổ chức đó có đủ người, trang thiết bị và vật tư để thực hiệndự án? NGUYÊN TẮC ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ Đánh giá các tài liệu yêu cầu:
 Các yêu cầu nghiệp vụ có rõ ràng và cụ thể không?  Các yêu cầu chức năng có hỗ trợ các yêu cầunghiệp vụ không?  Các yêu cầu kỹ thuật có được phác thảo rõ ràng vàđầy đủ không?  Đảm bảo hiểu đầy đủ về mục đích của ước tính vàđang dùng kỹ thuật ước lượng đúng hay không?  Ước tính có được dùng để đánh giá tiềm lực dự ánhay quản lý dự án hay không?NGUYÊN TẮC ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ Không sử dụng ước lượng trên xuống nếu dự ánchưa từng được thực hiện trước đây.  Đảm bảo ước lượng chính quy có các thành phầnchính sau: Danh sách các giả định dùng trong việc xây dựngước lượng.  Đưa ra phạm vi biến động cho ước lượng.  Xác định khoảng thời gian ước lượng có hiệu lực. NGUYÊN TẮC ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ Đảm bảo thời hạn ước tính của các dự án theonguồn lực được chuyên gia về nội dung chuyênngành xét duyệt cẩn thận (do họ hiểu các yêu cầuvề nguồn lực và các kỹ thuật liên quan đến việcthực hiện công việc thực sự):  Có biết nhiệm vụ nào theo năng lực không?  Có biết kỹ năng nào cần để thực hiện công việckhông? NGUYÊN TẮC ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ Đảm bảo rằng nỗ lực cần đến được trình bày bằngcác thuật ngữ cụ thể:
 Trình bày ước tính bằng đơn vị đo lường phù hợpvới những đối tượng đã được theo dõi về phươngdiện lịch sử.  Cần tính cả chi phí nguồn lực bên trong quá trìnhtính toán toàn bộ nỗ lực. NGUYÊN TẮC ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ Đảm bảo cơ sở vật chất, nguyên vật liệu cần đếnđược trình bày bằng các thuật ngữ tài chính: Lập chi phí theo đơn giá, định mức hoặc giá thịtrường theo cách tính trên đơn vị tính của nguyênvật liệu, cơ sở vật chất.  Lập hoá đơn, chứng từ nguyên vật liệu cho dự án. CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU Là loại chi phí dùng để chi tất cả các thành phần, bộphận và nguồn cung cấp hoặc được dùng trong cácdự án hoặc trở thành bộ phận của các phần có thểchuyển giao.  Các công cụ được dùng để thực hiện công việc khôngphải là nguyên vật liệu nếu chúng không trở thành bộphận của các phần có thể chuyển giao.  Ví dụ: Dự án nâng cấp mạng, nguyên vật liệu bao gồm: Cácmáy tính để bàn, máy dịch vụ, máy chủ truy cập và sợi cápquang.CHI PHÍ CƠ SỞ VẬT CHẤT Là loại chi phí dùng để chỉ các công cụ, thiết bị vậtchất hay cơ sở hạ tầng dùng trong suốt dự án khôngtrở thành bộ phận của các phần có thể chuyển giao.  Trong nhiều tổ chức, chi phí cơ sở vật chất đơn thuầnđược xem như tổng chi phí hay chi phí cố định.  Ví dụ: Dự án phát triển ứng dụng thương mại, cần chi phí cơ
sở vật chất: không gian, bàn làm việc, máy tính cá nhân, server, mạng LAN/internet, nguồn điện, các công cụ phát triển phầnmềm.ƯỚC TÍNH CHI PHÍ Ước lượng chính quy Ước tính sử dụng kết quả chào thầu Thông tin lịch sử hay cơ sở dữ liệu dự án Ước lượng theo giai đoạn Ước lượng theo tham số Ước lượng dưới lên Ước lượng trên xuống Độ tin cậy trong ước lượngƯỚC LƯỢNG CHÍNH QUY Ước lượng chính quy và không chính quy là cáccông cụ dùng để dự đoán thời gian và nguồn lực cầnthiết để thực hiện một dự án.  Ước lượng chính quy dựa trên sự phân tích, gồm có3 thành phần chính:  Danh sách các giả định được sử dụng trong việcxây dựng ước lượng.Ví dụ: các chi phí đầu vào về lao động và nguyênvật liệu. ƯỚC LƯỢNG CHÍNH QUY Phạm vi biến động cho ước lượng được đưa ra.Ví dụ: +/- 20%.  Khoảng thời gian ước lượng có hiệu lực.Ví dụ: ước lượng này có hiệu lực trong vòng 60 ngày.  Ngược lại, ước lượng không chính quy là ước đoándựa trên sự suy đoán, phỏng đoán chủ quan.


See more: Phần Mềm Xem Camera Trên Điện Thoại Iphone, Những Phần Mềm Xem Camera Trên Điện Thoại Android

ƯỚC TÍNH SỬ DỤNG KẾT QUẢ CHÀO THẦU Ước tính là một tài liệu dự án dùng để dự đoán baonhiêu thời gian và tổng số nguồn lực mà dự án cầnđến.  Chào thầu là một tài liệu thương mại ghi rõ thời gianvà tiền bạc cần để hoàn tất công việc dự án trong đócó lãi ròng cho dự án. => Chào thầu định hướng về khách hàng và nhà tàitrợ, có sự tăng giá và có tính đến lãi ròng cho dự án, trong khi đó ước tính thường được dùng bên tronghoặc giữa các nhà thầu phụ với mục đích thể hiện chi phí thực. THÔNG TIN LỊCH SỬ HAY CSDL DỰ ÁN Thông tin lịch sử là các dữ liệu hay tài liệu có từ dựán trước tương tự như dự án hiện tại, có thể bao gồmcác mục sau:  Báo cáo sự cố.  Yêu cầu kỹ thuật, chức năng và nghiệp vụ.  Ước tính lịch trình và chi phí chi tiết.  Kinh phí dự án.  Cấu trúc chi tiết công việc.  Chi phí thực và dữ liệu hiệu suất theo lịch trình (ở mức góicông việc).  Bài học thu được. THÔNG TIN LỊCH SỬ HAY CSDL DỰ ÁN Thông tin tương tự là dữ liệu từ tình huống khác rấtgiống nhưng không y hệt như các tình trạng trướcmắt.  Nếu tình huống giống hệt thì khi đó thông tin được xem nhưlà mang tính lịch sử.
 Thông tin tương tự xuất phát từ thành phần của các dự ánkhác tương tự như các thành phần của dự án mới.  Thông tin tương tự cũng có thể xuất phát từ kinh nghiệmđiều hành. ƯỚC LƯỢNG THEO GIAI ĐOẠN Xác định giai đoạn là phương pháp tách các nhómhoạt động của dự án thành hàng loạt các giai đoạnliên tiếp. Đánh giá hiệu quả và các phần có thểchuyển giao của dự án diễn ra ở cuối mỗi giai đoạntrước khi dự án chuyển sang giai đoạn tiếp theo.  Được sử dụng khi không thật chắc chắn về những vấn đềthực sự liên quan đến dự án hay thực hiện vòng đời sảnphẩm và tách thành các vòng đời dự án nhỏ hơn.  Đây cũng được gọi là xây dựng cổng của giai đoạn. ƯỚC LƯỢNG THEO GIAI ĐOẠN Ước lượng theo giai đoạn là kỹ thuật ước tính chi phí và lịch trình được xây dựng riêng cho từng giaiđoạn của dự án.  Được sử dụng khi không thật chắc chắn về những vấn đềthực sự liên quan đến dự án.  Xây dựng một ước tính lớn hầu như chỉ là công việc dựđoán. Dự án cần được chia thành các phần và ước tính mớiđược xây dựng cho từng phần của dự án. ƯỚC LƯỢNG THEO GIAI ĐOẠN Xác lập cổng của giai đoạn: các phần có thể chuyểngiao và các quyết định cần thiết phải được phác thảorõ ràng cho từng giai đoạn.  Ưu điểm: Dự án được kiểm soát bởi các quyết địnhgia tăng dựa vào thông tin hơn là dựa vào sựphỏng đoán.
 Nhược điểm: Có thể tạo vết trong việc quản lý màđội dự án thường phải quay trở lại và cần nhiều chi phí hơn. ƯỚC LƯỢNG THEO GIAI ĐOẠNƯỚC LƯỢNG THEO THAM SỐ Là kỹ thuật ưu tiên cho các dự án CNTT chưa từngđược thực hiện trước đây và không có dữ liệu lịch sử. Lấy kiến thức thu được từ các dự án tương tự, đồngthời sử dụng các tham số như chi phí trên đơn vị đểước tính thông tin lịch trình và chi phí.  Có thể sử dụng cho các dự án lớn bằng cách phânchia chúng thành các đơn vị công việc nhỏ và đưavào một mô hình toán học.  Có hiệu quả nhất khi dữ liệu lịch sử đúng có sẵn ởmức độ nhiệm vụ.


*
Thiết kế chương trình Quản lý lương bằng phần mềm Access 46 4 37
*
Slide bài giảng môn điều tra xã hội học - chương 5: Xử lý dự liệu và phân tích kết quả nghiên cứu 86 2 19


See more: Top 12 Phần Mềm Chuyển Từ Video Sang Mp3 (Trực Tuyến Miễn Phí) — Convertio

*
Giáo án - bài giảng: Giới thiệu về bài giảng môn hệ điều hành Chương 4: Quản lý tiến trình phần mềm 93 932 0

Chuyên mục: Phần Mềm